Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij zijn van mening dat ons streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen onmisbaar is om de belangen van onze aandeelhouders op de lange termijn te beschermen.

Het bestuur draagt de algemene verantwoordelijkheid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij de bestuursvoorzitter verantwoordelijk is voor de directe leiding, ondersteund door de regionale teams en de uitvoerende teams van de plaatselijke kantoren.

We erkennen onze plicht om verantwoordelijk om te gaan met alle belanghebbenden van ons bedrijf, waaronder aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Dit houdt in dat we ons ertoe verbinden om:

  • ethisch te handelen in al onze zakelijke relaties;
  • samen te werken met de gemeenschappen waarin we actief zijn;
  • een lonende en veilige werkomgeving te bieden voor al onze werknemers;
  • de impact van onze producten en processen op het milieu te beperken.