Gezondheid en veiligheid

Eén van de kerndoelstellingen van Renold is om een veilige werkplek te bieden voor alle werknemers en anderen op wie de activiteiten van het bedrijf van invloed zijn. Geen enkele activiteit is zo belangrijk of urgent dat deze mag worden uitgevoerd op een onveilige en onbeheerste manier. Veiligheid staat voorop bij Renold.

De governance-structuren zijn duidelijk vastgelegd. Zo wordt het beleid van de Group met betrekking tot gezondheid en veiligheid jaarlijks opnieuw onder de loep genomen. Hieruit is het 'Group Health and Safety Management Framework' (het kader voor gezondheids- en veiligheidsmanagement van de Group, ook wel het 'Framework' genoemd) voortgekomen, dat de verwachtingen van het bestuur uiteenzet wat betreft het beheer van en de prestaties met betrekking tot gezondheid en veiligheid. Het management op alle fysieke locaties dient zich aan het Framework te houden.

Het Framework is geen set regels en richtlijnen die overal in de Group zonder nadenken moeten worden toegepast, maar bevat principes en verwachtingen die vastomlijnde resultaten beschrijven. Het biedt een structuur om de gezondheid en veiligheid te beheren, onder andere door constante bewaking en periodieke controles. Het Framework is consistent met internationaal erkende normen als OHSAS 18001.

Het Framework bestaat uit acht kerncomponenten, waaronder het tonen van ondersteunend leiderschap, met subprocessen die bijvoorbeeld betrekking hebben op gevarenbeoordeling, incidentenbeheer en de aansturing van derden. Het internationaal overgenomen model van de plannen-doen-meten-lerencyclus is een belangrijk aspect van het Framework.

Het online systeem voor geïntegreerde risicobeheersing zorgt ervoor dat de processen en datavergaringsfunctionaliteit overal gelijk zijn. Hierdoor is het mogelijk om meldingen van ongevallen bij te houden, verbeterpunten te identificeren, gevaren te beoordelen en alle alle acties te volgen. De prestatiegegevens voor het bestuur en voor de beoordeling van locaties kunnen uit het systeem worden verkregen.

De functie voor rapportage van gevarenbeoordeling zorgt voor een consistent en transparant overzicht van de aanwezige risico's voor de gezondheid en veiligheid, zowel per locatie als in de Group. De online gevarenbeoordelingsmodule die vorig jaar werd gelanceerd ondersteunt ons streven om onze processen voor de beheersing van de veiligheid en gezondheid te verbeteren.

Er is een onafhankelijk auditprogramma dat op alle fysieke locaties een audit uitvoert binnen een periode van twaalf maanden. Zo kunnen de compliance en prestaties worden vergeleken met het Framework. De resultaten hiervan, en andere standaard KPI's, worden iedere maand gerapporteerd aan het bestuur en als standaard onderdeel van de agenda besproken.