STEP 2020

Het hoofddoel van STEP 2020 is constante verbetering. Elk initiatief, hoe klein ook, is een stap in een serie verbeteringen binnen een bepaald thema, met het doel om alles wat we doen verder te ontwikkelen.


Efficiëntie bedrijfsprocessen

2020-bp

Overzicht

We hebben een breed scala aan bedrijfsprocessen die op bijna alle locaties anders zijn. Allemaal zijn ze op verschillende manieren aan elkaar gelinkt met meerdere verschillende gebruikers en computersystemen. De verschillende trappen van efficiënte bedrijfsprocessen van projecten is gericht op het realiseren van onze strategische doelstellingen; 'De bedrijfsprocessen optimaliseren' en 'Het break-even punt verlagen'.

Doelstellingen

We streven naar de uitvoering van één standaard bedrijfsmodel dat op alle locaties wordt toegepast. Zo worden onze mensen, processen en systemen verenigd. Elk van onze bedrijfsprocessen moet enerzijds eenvoudig en effectief zijn en anderzijds zo robuust en geautomatiseerd mogelijk zijn. Zo kan het management tijd vrijmaken om zich te richten op activiteiten met toegevoegde waarde. Hierdoor worden de kosten verlaagd en wordt de ondersteuning voor onze informatiesystemen eenvoudiger.


Efficiëntie productie

2020-me

Overzicht
In de voorafgaande jaren werd er onvoldoende geïnvesteerd in onze productiefaciliteiten. Dit heeft geleid tot inefficiënte productieprocessen, lange levertermijnen, te veel afval en lange wachttijden voor producten die van het ene werkcentrum naar het andere gaan. De verschillende trappen voor verbetering van de productie-efficiëntie voor projecten ondersteunt het behalen van een aantal van onze strategische doelstellingen, zoals 'Het break-evenpunt verlagen'.

Doelstellingen
We streven ernaar om onze productiecapaciteit te moderniseren zodat deze aansluit op onze technologisch geavanceerde producten en kennis van de productie. Met beter toegeruste faciliteiten kunnen we de levertijden verkorten en dus de klantenservice verbeteren, zijn er kleinere voorraden nodig voor een betere balans, en hebben we een sterkere positie om onze doelstelling van een operationele marge van ongeveer een halve ton te behalen voor 2020.

 

Commerciële positionering

2020-cp

Overzicht

Onze commerciële bedrijfsprocessen zijn gericht op het verbeteren van de klantenservice en het uitbreiden van ons dienstenaanbod.
Net als bij de uiteenlopende bedrijfsprocessen kan ook hier veel gestandaardiseerd en vereenvoudigd worden. De projecten voor de verbetering van de commerciële positionering zijn vooral gericht op de ondersteuning van het behalen van het strategische doel 'De klantenservice verbeteren'.

Doelstellingen
We werken hard aan het verbeteren van onze klantenservice. We weten dat we nog een lange weg te gaan hebben omdat dit in het verleden een van onze zwakke punten was. Door een betere inzet van onze commerciële teams en middelen en door weer aansluiting te zoeken bij klanten in hun lokale markten streven we ernaar om onze reputatie op het gebied van service net zo sterk te maken als die van onze superieure producten.

 

Bedrijfsefficiëntie

2020-ce

Overzicht
Onze operationele opzet is grotendeels opgebouwd over een lange periode en voldoet in veel gevallen niet aan de moderne normen of is te groot of te duur voor onze behoeften. Door middel van de projecten voor de verbetering van de bedrijfsefficiëntie wordt het behalen van een aantal van onze strategische doelstellingen ondersteund, zoals 'Onze balans versterken' en 'De financiële resultaten verbeteren'.

Doelstellingen
Simpel gezegd willen we de ruimtes die we gebruiken zo goed mogelijk benutten. Waar we te veel ruimte hebben, zullen we proberen deze te verminderen. Waar we te veel betalen, zullen we onderhandelen over lagere huren of verhuizen naar panden met een betere prijs. Waar we te veel bedrijfsmiddelen of faciliteiten hebben, zullen we proberen waarde te realiseren en onnodige kosten te voorkomen.

 

Groeiactiviteiten

2020-g

Overzicht
De diversiteit van onze markten biedt veel kansen voor de Group. Door ons gerichter bezig te houden met onze verkoopsactiviteiten kunnen we continue en duurzame groei bereiken en de conjunctuurgevoeligheid, waarmee we in het verleden te maken hadden, grotendeels doen verdwijnen. De projecten voor groeiactiviteiten zijn vooral gericht op de ondersteuning van het behalen van het strategische doel nl. 'Marge vergrotende groei genereren'.


Doelstellingen
Onze markten groeien gewoonlijk in lijn met het BBP. Omdat we in een aantal geografische markten en industriële sectoren ondervertegenwoordigd zijn, streven we in de periode tot 2020 naar een jaarlijkse groei die boven die van het BBP ligt. Tegelijkertijd maken we gebruik van de superieure kwaliteit van onze producten om de operationele marges te vergroten en waarde te behouden voor onze aandeelhouders.